Akademska misao osnovana je 1999. godine. Njeno ime je osmislio profesor Milan Vojnović sa Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu.

Lider je u izdavanju naučnih monografija, časopisa, udžbenika, priručnika i zbornika radova sa domaćih i međunarodnih konferencija namenjenih studentima, postdiplomcima, naučnim istraživačima i profesorima.