Dodatni Materijali za osnovnu i srednju školu, Akademska misao