Dodatni materijali za osnovnu školu, Publik praktikum