Dodatni materijali za srednju školu, Akademska misao