Udžbenici na bosanskom jeziku, Predmet: Matematika