Udžbenici na bosanskom jeziku, Predmet: Srpski jezik kao nematernji