Udžbenici na bugarskom jeziku, Predmet: Muzička kultura