Udžbenici na bugarskom jeziku, Predmet: Računarstvo i informatika