Udžbenici na slovačkom jeziku, Predmet: Matematika